Lektor Skauli`s utvalgte modeller

Modeller som igjennom en lang praksis, har vært brukt i veiledning av skoleledere og profesjonskollegium:

 

Modell 1: Dilemmaet knyttet til evaluering i grunnskolen

Modell 2: Hovedramme ved tiltak knyttet til alvorlig atferdsproblematikk

Modell 3: Terrorismens forklaringsrammer

Modell 4: Den utvidede plakats kontekst

Modell 5: Nektelse og relasjon

Modell 6: Hva betyr frafallet i VGS?

Modell 7: Inhibisjonsbegrepet, i en uforskammet forenkling

Modell 8: Ønskelige tranparenssoner i skoleverket

Modell 9: Særlige fokus ved undervisning av elever i autismespekteret

Modell 10: Adaptive kontinuum

Modell 11: Anerkjennelsestrianglet

Modell 12: Visjonens omfag - eller: når en skole blir god

Modell 13: "Den Gode Skole"

Modell 14: Den viktige innovasjonen

Modell 15: Den viktige retretten

Modell 16: Der og Da syndromet

Modell 17: Pedagogisk-metodiske tiltaksområder

Modell 18: Det viktige kvalitetskravet

Modell 19: De viktigste endringsgrepene

Modell 20: Episodehåndtering

Modell 21: Etableringsagenda ved elevtiltak

Modell 22: Refleksjonsfelt omkring evaluering

Modell 23: Feil og riktig i spesialpedagogisk endringsarbeid

Modell 24: Hva kan være sammenfallende ved autisme og hørselshemmin?

Modell 25: De to hovedsetninger ved høytfungerende autisme

Modell 26: En skoleleders ansvar for ivaretagelse og informasjon

Modell 27: Hva er "varig skolefravær" og hvordan møte det?

Modell 28: Kvalitetsnøkler ved bruk av "alternativ opplæringsarena

Modell 29: Hvilke digitale basisressurser må en pedagog idag ha?

Modell 30: Skolen og lokalsamfunnet

Modell 31: Parametere i individ - kontekst relasjonen

Modell 32: Kvalitetsveven

Modell 33: Metodebasis og pedagogisk ideal

Modell 34: 7 trinn i en metode

Modell 35: Eleven skal høres!

Modell 36: Hva må en skoleleder vektlegge, for å evne god tilpasset opplæring?

Modell 37: Når blir en skole en trussel mot den "pedagogiske ide`?

Modell 38: Omfangssirkel ved nevrodivergent avvising av deltagelese i skolehverdagen

Modell 39: Hva er ytterpunktene i en skols valg av form?

Modell 40: OAF, og en avgrensing mot autisme

Modell 41: Løsningsgrunnlaget, når deltagelse i skolehverdagen er et problem

Modell 42: Drøftingsmal for bruk av elevprodukt på ekstern arena

Modell 43: "Positiviaden"

Modell 44: Roller og etatsgrupper knyttet til den kommunale skolen

Modell 45: Når det må ryddes i det komplekse og forvirrende

Modell 46: Sakssoner ved elevtiltak

Modell 47: Ved tiltak knyttet til samspill og atferd

Modell 48: Når stressnivået på skolen skal senkes

Modell 49: En mulig måte å skille det ene fra det andre? (OAF og autisme)

Modell 50: Skoleverkets tre ulike konstruksjoner

Modell 51: "Skole og Samfunn"

Modell 52: Kjernen i Tilpasset Opplæring

Modell 53: Tiltaksmoduler for etablering av ekte læring

Modell 54: Hva er de helt grunnleggende rådene for undervisning av elever med høytfungerende autisme?

Modell 55: Faktorer som påvirker evne til Tilpasset Opplæring

Modell 56: En elev som trives, har:

Modell 57: Det pedagogiske kravet til formidling

Modell 58: 3 nivå i utenforskap for høyfungerende austister

Modell 59: "Veien å gå" eller "Fremtidens metode er her!"

Modell 60: Skolen som verdiskaper i lokalsamfunnet

Modell 61: Visjonsbygging (1)

Modell 62: Visjonsbygging (2)

Modell 63: En mer fleksibel skole er en mer inkluderende skole

Modell 64: Hvorfor lykkes et opplegg?

Modell 65: Anerkjennelsesteorien vs. den digitale misforståelse

Modell 66: Kriterier ved valg av kunnskapselement

Modell 67: La spørsmål være GODE spørsmål!

Modell 68: 4 former for samspill