Ferga og Folk

 Bilder fra Henningsvær, noen dager i 1980

foto: Ulf Wember Skauli