Ulf Skauli`s bilder

fra tiden i Lofoten (ca. 1980):

 

"Ferge, Kai og Folk" (Henningsvær)

"Ferge, Kai og Folk-POLAGRAFER" (Henningsvær)

Et "langbilde" av en kaiside (Henningsvær)

"Fartøy, Fangst og Folk" (Henningsvær)

"Polagrafer - hus" (Henningsvær)

"Noen steder i Henningsvær" (Henningsvær)