Dette foredraget, eller som nettbasert kurs, - drøfter et metodegrep som vil kunne fange opp elever med former for motstand mot, eller dårlig erfaring med, "skole", så langt!

Samtidig: en glimrende metode å bruke i en hver klasse/gruppe på ethvert trinn!

Hovedfokus ligger på å anvende en metode som gir eleven trygghet på hva som er "bra nok", men samtidig trener eleven i en arbeidsform som vil kunne anvendes gjennom hele det lange utdanningsløpet elever i dag har.

En metode som dette styrker også den kreative og bevisste pedagog, og gir nye fundament for samhandling mellom skole og hjem.

 

Deltagere blir etter kurset/samlingen invitert inn i et nettbasert sosialt nettverk, for utveksling av faglige råd og erfaringer i tiden framover.

Alle deltagere får diplom for deltagelse på kurset.

Foredragene er i utgangspunktet på 3 timer.(3x45 min. med pauser imellom) - men dette kan endres og tilpasses den enkelte gruppe.

Kursene kan også tas nettbasert. Dersom det er det en ønsker, så gjør en påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

Priser, ved fysisk frammøte: ved 1 times foredrag: 2000,- , ved 2 timers foredrag: 4000,-, ved 3 timers foredrag: 6000,- (faktura sendes)

Ved nettbasert opplegg betales 650,- av den enkelte deltager, ved påmeldingen