Romfartshistoriens første del - slik den fortelles på internasjonale frimerker!

 

Utviklingen av Romfarten går kjapt nå! Stadig nye grenser sprenges og nye mål nås! Romfarten får en stadig større og større betydning for flere og flere!

Undervisning bør gi elever et godt grunnlag å forstå denne utviklingen med, og en oppfatting av hendelsesforløpet som muliggjør det å se viktige sammenhenger.

Dette opplegget er ment å skulle bidra til det. Opplegget tar utgangspunkt i samtidige frimerkeutgivelser, for å ytterligere betone "interessenes gyldighet"!

Dette er et opplegg som gjerne kan utvides og utvikles, slik det passe den enkelte lærer og klasse / skole. Opplegget kan også brukes på et utall ulike måter, men vi har som utgangspunkt tenkt et tretimers opplegg, med to kursdeler i hver økt, kombindert med drøftinger og samtaler.

I sin tid ble opplegget laget første gang for en samhandling mellom realfag, samfunnsfag og kunst og håndverk! Vi tror et opplegg som dette, nettopp kan utvide og aktualisere en sterkt etterspurt tverrfaglighet!

 

 

Foredragene er i utgangspunktet på 3 timer.(3x45 min. med pauser imellom) - men dette kan endres og tilpasses den enkelte gruppe.

Kursene kan også tas nettbasert. Dersom det er det en ønsker, så gjør en påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

nettside: www.numedalseminaret.no

 

Priser, ved fysisk frammøte: ved 1 times foredrag: 2000,- , ved 2 timers foredrag: 4000,-, ved 3 timers foredrag: 6000,- (faktura sendes)

Ved nettbasert opplegg betales 650,- av den enkelte deltager, ved påmeldingen