Etablerende undervisning:

Det kan gjøres avtaler om gjennomføring av undervisningsøkter hvor "plakat-metode" vises og begrunnes. Denne metoden har vist seg egnet til å få elever tilbake til skolearbeid og skoledeltagelse.

 

Nettbaserte, digitale opplegg:

Noen elever møter av ulike grunner ikke til skoledagen. Da bør skolen kunne komme til dem, gjennom de nettbaserte, digitale mulighetene som foreligger i dag. Vi kan veilede og eksemplifisere i en metode for dette.

 

Veiledning til skoleledelse:

Skoleledere vil kunne ha utbytte av en "uhildet" samtalepartner. Vi kan gjøre avtaler om slike samtaler.

 

Ta kontakt for å drøfte ulike måter noe av dette kan gjennomføres på!

 

ulf@gvammen.net