Høytfungerende autisme/

(Asperger), i skolehverdagen

Kurset/Foredraget drøfter hva som ligger i selve diagnosen, men hovedfokus ligger på hvilke betingelser som bør få styre tilbudet til denne gruppen, dersom skolen skal evne god inkludering.

Foredraget spør om ikke slike betingelser vil være til gavn for alle elever?

Samtidig problematiseres nettopp skolen evne til «å ha bredde nok» i sitt tilbud, til å fungere inkluderende.

Foredraget drøfter også den gryende og sterke bevisstheten denne gruppen har, i forhold til sin egen situasjon i skole og samfunn, og den rolle nye mediaformer har i dette.

Noen uttalelser fra tidligere deltagere:

"Høyt faglig kunnskap, statistikk, kritisk syn og alt dette fint balansert sammen. Veldig bra!"

"Det er alt veldig sammenhengende, det er matnyttig som en metode å benytte seg av i videre arbeid med målgruppen. Foredragsholder er akademisk sterk og er tydelig. Det er en fin blanding av teori og praktiske eksempler."

"God informasjon om asperger, bra konkrete tiltak som er forholdsvis lett å få til i skolehverdagen."

"Engasjement for temaet som smitter."

"Flott foredragsholder, inspirerende med mye fagkunnskap"

 

Deltagere blir etter kurset/samlingen invitert inn i et nettbasert sosialt nettverk, for utveksling av faglige råd og erfaringer i tiden framover.

Alle deltagere får diplom for deltagelse på kurset.

Foredragene er i utgangspunktet på 3 timer.(3x45 min. med pauser imellom) - men dette kan endres og tilpasses den enkelte gruppe.

Kursene kan også tas nettbasert. Dersom det er det en ønsker, så gjør en påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

Priser, ved fysisk frammøte: ved 1 times foredrag: 2000,- , ved 2 timers foredrag: 4000,-, ved 3 timers foredrag: 6000,- (faktura sendes)

Ved nettbasert opplegg betales 650,- av den enkelte deltager, ved påmeldingen