Hvordan kan dette brukes?

Vi har erfart tre hovedtyper bruk av kursene, enten som enkelt skole eller som enkelt fagperson:

a)       Kurset kjøpes inn av den enkelte skole, og brukes slik det passer den skolen. Det kan være oppdeling – «bit for bit» bruk på planleggingsdager og/eller samrådingstid, for hele grupper eller team. Her er det den enkelte skole som bruker kurset slik det passer, - og når det passer. Gjerne flere ganger, slik at nyansatte senere også kan få dette fundamentet som resten av gruppen har.

Det betales da EN kursavgift, 650 kr. og skoleledelsen bruker kurset slik det passer i sitt veiledningsarbeid/kompetanseutviklingsarbeid. Betrakt kurset som en bok innkjøpt til skolens fagbibliotek!

b)      En enkelt pedagog, medarbeider eller leder, ønsker å utvide egen kompetanse. Vedkommende kjøper da kurset, gjennomfører det, sender inn refleksjonsoppgaver, - og får da et CV egnet diplom som dokumenterer kompetansehevingen, og inviteres inn i det digitale nettverket som er for de som har gjennomført kurset.

Det betales da en kursavgift, 650 kr. Den som betaler, får sitt diplom, forutsatt full gjennomføring og komplett innsending av refleksjonsoppgaver.

c)       Kurset holdes som et tradisjonelt foredrag med fysisk oppmøte, og for hel gruppe. Det betales da med 2000 kr. pr. time. (Anbefalt i utgangspunktet er 3 timers kurs.) Deltagere får diplom for deltagelsen.

Men, vi vil alltid være åpne for andre løsninger, også! Ta kontakt, så finner vi sikkert en løsning som passer for dere!

 

www.numedalseminaret.no

Ulf Skauli

ulf@gvammen.net

98022344