Det er en hørselshemmet blant oss! Alltid!

Som et spesialpedagogisk spesialfelt er Skauli opptatt av situasjoner som er knyttet til hørselshemming og hørselshemmedes plass, funksjon og behov i samfunnet.

Selvfølgelig med et særlig fokus på skole, men også når det gjelder voksne hørselshemmede, som medarbeidere, kolleger, som partnere og som familie.

Samtidig vi det være slik at det som er egnede tiltak i forhold til hørselshemmede, ofte også er gode tiltak for alle andre! Det handler om kvalitet på kommunikasjon og en forståelse av hva «universell utforming» og multimodalitet handler om!

Dette foredraget/kurset ser ikke så mye på de mer tekniske og fysiske forhold knyttet til hørsel, men mer på de sosiale og emosjonelle delene av samspillet, ved å knytte temaet tett opp mot Axel Honneths anerkjennelsesteori.

Det blir stadig flere hørselshemmede, og det blir stadig flere som ikke har norsk som sitt morsmål, - så et fokus på dette er de fleste arbeidsmiljø og fagpersoner tjent med!

Skauli har holdt flere foredrag knyttet til dette for audiografstudenter, pedagoger og for medisinske fagmiljø.

Foredraget/kurset egner seg også godt for de i serviceyrkene som møter ulike personer daglig, blant dem er det selvsagt også hørselshemmede!

Deltagere får deltagerdiplom og inviteres inn i det digitale nettverket kurset har.

 

Foredragene er i utgangspunktet på 3 timer.(3x45 min. med pauser imellom) - men dette kan endres og tilpasses den enkelte gruppe.

Kursene kan også tas nettbasert. Dersom det er det en ønsker, så gjør en påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

nettside: www.numedalseminaret.no

 

Priser, ved fysisk frammøte: ved 1 times foredrag: 2000,- , ved 2 timers foredrag: 4000,-, ved 3 timers foredrag: 6000,- (faktura sendes)

Ved nettbasert opplegg betales 650,- av den enkelte deltager, ved påmeldingen