- tilbyr også "innspill - å snakke mer om" - innledninger til lokale drøftinger og diskusjoner: