Den individuelle opplæringsplanen er et sentralt dokument i skoleverket, og et sentralt dokument i elevers og foresattes rettighetsbilde.

Dette kurset fokuserer både på skoleeiers behov for å anvende den malen for IOP som skoleeier arbeider fram, og dermed tar ansvar for, - og profesjonsutøverens rett til, og behov for, å lage den "tekst" som han eller hun da tar faglig ansvar for.

Samtidig fokuseres anerkjennelsesbehovet, slik Alex Honneth har formulert det, og det foreslås måter å la elementene i denne teorien sikre kvaliteten på IOP arbeidet, - gjøre en IOP god....

Kurset har seks deler, med modeller og video, og deltagerdiplom for CV utstedes når kursets refleksjonsoppgaver er besvart.

Kurset kan også holdes som foredrag med fysisk oppmøte. Ta ev. kontakt for å drøfte dette.

 

 

Foredragene er i utgangspunktet på 3 timer.(3x45 min. med pauser imellom) - men dette kan endres og tilpasses den enkelte gruppe.

Kursene kan også tas nettbasert. Dersom det er det en ønsker, så gjør en påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

nettside: www.numedalseminaret.no

 

Priser, ved fysisk frammøte: ved 1 times foredrag: 2000,- , ved 2 timers foredrag: 4000,-, ved 3 timers foredrag: 6000,- (faktura sendes)

Ved nettbasert opplegg betales 650,- av den enkelte deltager, ved påmeldingen