Dette er like mye en utstilling som et foredrag/nettkurs. Det tar for seg et litt "forsømt" undervisningsområde: meteoritikken, eller om en vil: grunnlaget for all geologi!

Foredraget og kurset går igjennom det vi i dag mener å vite, antar, - når det gjelder hvordan faste stoff oppsto, hvordan de første byggestene i Universet ble til, hvordan kloder og planeter ble dannet og hvordan vi ser mye av dette i de sjeldne funn av meteoritter som av og til gjøres på Jorda.

 

Kurset/Foredraget ser også på de enorme effekter meteornedslag har hatt opp igjennom jordklodens historie, og hvordan livets utvikling har vært -og antagelig kommer til å bli, preget av dette.

Deltagerene får kunnskap om de ulike typer meteoritter og hvordan en kan identifisere dem.

Foredragsholder har med meteoritter fra egen samling på kursene, - når det er nettbasert: en rekker store bilder som viser viktige trekk ved disse unike steinene. Ulf Skauli er en internasjonalt verdsatt og ofte brukt "meteoritt-fotograf"og har sine bilder i flere verdensdeler og utstillinger.

Dermed er dette kurset/foredraget like godt egnet i en klubb for steinsamlere, som i et lærerkollegium og ikke minst: i klasserommene! Her vil elevene og enkeltpersonene kunne få kunnskap som bygger og utvider deres interessefelt og som de vil få god bruk for i mange faglige sammenenger gjennom utdanningsløpet sitt!

Samtidig er opplegget knyttet til en forståelse av det moderne "dybdelæringsbegrepet" som nå skal prege norsk skole framover!

Dessuten; mange lærere sier at å ha et slikt fordrag på planleggingsdagen, hvor en ser nærmere på et fagområde som internasjonale elite-miljø satser stort på, hvor mange av framtidens arbeidsplasser ligger,- men som er SÅ lite berørt i skolenes fagplaner, var meget nyttig og re-motiverende!

For steinletere og steinsamlere, vil dette kunne gi god bakgrunn for å skille meteoritter fra mer ordinære jordiske steiner, og dermed invitere til mer leting og mer ferdsel i natur og friluft!

 

Foredragene er i utgangspunktet på 3 timer.(3x45 min. med pauser imellom) - men dette kan endres og tilpasses den enkelte gruppe.

Kursene kan også tas nettbasert. Dersom det er det en ønsker, så gjør en påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

nettside: www.numedalseminaret.no

 

Priser, ved fysisk frammøte: ved 1 times foredrag: 2000,- , ved 2 timers foredrag: 4000,-, ved 3 timers foredrag: 6000,- (faktura sendes)

Ved nettbasert opplegg betales 650,- av den enkelte deltager, ved påmeldingen