Tilbyr

Nettbaserte kurs på digital flate:

eller som

Foredrag med fysisk oppmøte:

- og vi tilbyr også:

"Innspill - å snakke mer om" innledninger for lokale drøftinger og diskusjoner:

og:

Ressursopplegg i naturfaglige tema:

samt:

Utstillinger på Gvammen Stasjon:

 

Andre tjenester

Om Ulf Skauli:

ulf@gvammen.net