Ulf Skauli har 20 års praksis som fylkeskommunalt ansatt  spesialpedagogisk konsulent, i tillegg til å ha praksis fra de fleste stillingstyper i skoleverket.

Han er allmennlærer fra Eik lærerhøgskole og er Cand.Mag.  i samfunnsfaglige/naturfaglige emner fra lærerhøgskolen i Bergen, og har 2. avd.  spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo (linje for sosial-emosjonell problematikk). Han har mastergrad i "IKT i læring" fra Høgskolen Stord/Haugesund, mastergrad i "Utdanningsledelse" fra Høgskolen i Sørøst-Norge og har studert "Tilpasset opplæring" ved Høgskolen i Innlandet/Hamar.

Han har i flere år vært en hyppig brukt foredragsholder, har skrevet flere artikler i fagtidsskrifter, i tillegg til aktive fagblogger.

Skauli eier også, og er kurator for, - en av Europas større åpne samlinger av meteoritter og har kosmologi som en sterk interesse og et studiefelt han gjerne forteller om og underviser i!

Han er nå pensjonert, men eier firmaet "Numedalseminaret" - reg,nr: 925258776, og tilbyr sine kurs/foredrag og faglige tjenester gjennom dette firmaet.

 

Kontakt:

ulf@gvammen.net

SMS/Mob: 98022344

Postadresse: Gvammen Stasjon, Gvammen 49, 3630 Rødberg.