6 råd til en skoleleder.

 

 

Skoleledelse er krevende!

Det er en noe særegen lederrolle, og den har endre seg betydelig i de senere årene!

Basert på lang erfaring som veileder for skoleledere, og lang egenerfaring, - samt forskning på skolelederroller og funksjoner, gis det her noen sentrale råd.

Et teoretisk grunnlag ligger i Alex Honneths annerkjennelsesfilosofi, samt i Haslam, Reicher og Platows forståelse av "oss" begrepet i nyere ledelsesteori.

Dette er råd enhverskoleleder og enhver som aspirerer mot slik funksjon, kan være tjent med å ha reflektert over!

Dette kurset inviterer derfor til å sende inn tekster hvor en reflekterer over det som er tema i de enkelte kursdelene

Gjennomført kurs, med innsendte refleksjonsoppgaver, vil gi et CV relevant Diplom.

Skoleledelse er krevende, også når det gjelder å få tid til alt, - så kurset er nettbasert, slik at det kan gjennomføres når det passer, der det passer og i den framdrift som passer den enkelte!

 

 

.

Kurset kan tas nettbasert.  En gjør påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

nettside: www.numedalseminaret.no

 

Nettbasert opplegg betales med 650,- av den enkelte deltager. Faktura sendes.