Relasjon og nektelse

 

Et kurs/foredrag som ser nærmere på  det med relasjoner mennesker imellom - på skole: mellom elev og lærer, på arbeidsplass: mellom kolleger og mellom leder og medarbeider,- og i privat samliv, og dette med å nekte noen noe....

Kurset/Foredraget har tre hoveddeler: "Sårbarhet og regresjon", "Om å snu en trigger" og "Dommeren og avtalen"

Helt konkret vil kurset/foredraget gi 20 formulerte råd, som, dersom de prøves ut, bør kunne gi bedre relasjoner i de fleste forhold !

Noen kommentarer fra tidligere deltagere:

"Supert foredrag, veldig relevant og lærerrikt, gjenkjennbare situasjoner"

"Kunne med fordel ha vært en hel dag:) Mange tanker i etterkant"

"Veldig kjekt å få så konkrete råd som vi kan bruke i praksis"

"Jeg syns foredraget var supert  - passe med humor og seriøsitet om hverandre. Fortsett sånn!"

"Bra med konkrete eksempler og historier fra hverdagen - noe å knytte teorien opp til. Praksisnært. Tidsplanen var godt tilpasset en ettermiddagsøkt hvor man ofte er litt sliten. Bra med glimt i øyet og litt humor innimellom."

Deltagere, både de med fysisk frammøte og de som deltar på det nettbaserte opplegget, blir etter samlingen/kurset invitert inn i et nettbasert sosialt nettverk, for utveksling av faglige råd og erfaringer i tiden framover.

Alle deltagere får diplom for deltagelse på kurset/foredraget.

Foredragene er i utgangspunktet på 3 timer.(3x45 min. med pauser imellom) - men dette kan endres og tilpasses den enkelte gruppe.

Kursene kan også tas nettbasert. Dersom det er det en ønsker, så gjør en påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

 

Priser, kurs med fysisk frammøte: ved 1 times foredrag: 2000,- , ved 2 timers foredrag: 4000,-, ved 3 timers foredrag: 6000,- (faktura sendes)

Ved nettbasert opplegg betales 650,- av den enkelte deltager, ved påmeldingen