Spesialpedagogiske tiltak er krevende; for eleven, for de foresatte og for de ledere og de pedagogene som skal utforme og gjennomføre tiltaket.

Tiltakene kan være avgjørende i en elevs liv, utvikling og læring, - utover det som gjelder i ordinære elevsituasjoner. Elevens situasjon er ofte en situasjon som omgivelser og nærmiljø blir særlig oppmerksomme på, og gir skoledriver og skoleeier et forstørret ansvar.

Vi har derfor laget dette kurset, som gjennom 6 videoforelesninger og 15 modeller, setter fokus på noen sentrale tema som bør reflekteres over når en iverksetter tiltak knyttet til det spesialpedagogiske området, ofte der det ligger en sakkyndig tilråding til grunn.

Kurset forsøker å fokusere på forhold som er aktuelle, uansett hvilken type begrunnelse som ligger for det spesialpedagogiske tiltaket, og samtidig kunne være av interesse for alle aktører: ledere, pedagoger, assistenter, men også skoleeiere og den pedagogisk psykologiske tjenesten, psykiatri og barnevern.

Kurset kan med hell tas som individuell kompetansebygging, men også som tematikk for samhandling i personalgrupper og i samspill mellom ulike aktører.

 

.

Kurset kan tas nettbasert.  En gjør påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

nettside: www.numedalseminaret.no

 

Nettbasert opplegg betales med 650,- av den enkelte deltager. Faktura sendes.