Når en skal formulere en visjon:

 

Visjonen er viktig!

Dette kurset er noe kortere enn de andre, men gir grunnlag for desto mer refleksjon og drøfting!

Kurset ser på hvilke funksjoner en Visjon skal ha, hvorfor den er viktig og hva det er avgjørende at en tenker på, når visjonen skal utvikles, formuleres og brukes.

Vi anbefaler at dette brukes i team og personalgrupper, som grunnlag for drøftinger, men; det kan med hell tas individuelt, gjerne av skoleledere!

 

 

.

Kurset kan tas nettbasert.  En gjør påmeldingen her:

Ved påmelding tildeles en unik ID som lukker opp kurset for den påmeldte.

De fleste tilpassinger er mulige! Ta kontakt. så drøfter vi hvordan dette kan gjøres best for deg/dere!

ulf@gvammen.net eller SMS: 98022344

nettside: www.numedalseminaret.no

 

Nettbasert opplegg betales med 650,- av den enkelte deltager. Faktura sendes.