Plakatmetoden

Ulf Skauli

 

 

Du kan danne deg et bilde av hva som menes med "Plakatmetode", ved å se dette i den oppsatte rekkefølgen:

1. En powerpoint som forklarer noe av grunnlaget

2: En video om det at eleven bør få vite hva som er forventet. / "Først - så" strukturen / Hvordan bør en god produksjonsøkt i skolen være? (5 min. 30 sek.)

3: En video med mer om "Først-så" strukturen. (4 min. 05 sek.)

4: En video om: "Hva har du lært på skolen idag, da?" / Den primære begrunnelsen for tranparens og formidling. (4 min. 10 sek.)

5: En video om: "Fra basisplakat til utvidet plakat" (6 min. 30 sek.)

6: En video om det å ta den digitale virkeligheten på alvor. (3 min. 05 sek.)

7: Oppsummering, første del. Hvordan blir da en slik arbeidsøkt? / Om didaktisk translasjon. (7 min. 50 sek.)

 

Jeg tar gjerne imot kommentarer, erfaringer og refleksjoner!

Bruk min epost: ulf.skauli@gmail.com