Welcome to

                                                                              En "referansesamling" handler ikke om å ha de mest imponerende objektene. Heller ikke handler det om "det dyre og det sjeldne". Den handler ikke om en samling objekter med historisk betydning, og det handler absolutt ikke om "nasjonale meteoritter" (Ingen meteoritter "hører til" en nasjon....)

En "referanse-samling" har som oppgave å vise størst mulig utvalg av, og eksempeler på, de "fenomen" som kan knyttes til meteoritter, - gjøre identifikasjon og forståelse for prosesser mulig.

Denne "referanse-samlingen" er også ment som en studiesamling for de som lærer om/studerer fagfelt meteoritter inngår i, uansett alderstrinn og akademisk nivå.

Forskningsdelen av denne samlingen, vårt eget hovedfokus, vil være de primære kondrittene, de første kjente byggesteiner i Universet....

Det er et eget kurs som forbereder bruk av samlingen til forskning/undervisning. Du finner kurset her:

 

Vi håper du får en fin tid i samlingen!

  

A reference collection is not about having the most «fancy» items. It is neither about the «expensive and the rare». It is not about an «historical collection», and: absolutely not about «national meteorites»! (No meteorites are!)

A reference collection is about showing most of the «phenomena» connected to the field of meteorites, making exemplifications and identifications possible

This reference collection is intended to be “a collection to study for “the learning one”” - a place students (of all kind and all age) might see in real what they are reading and learning about.

The research part of this collection, our own main field of interests, will be devoted to the study of primary chondrites, these first known building blocks in the Universe.

This is a digital guide to the exhibition, and is supposed to be used "on site" on your own digital device.

 

We wish you a great time with and within the collection

 

 

 

Oversikt over donasjoner:

2021:

 

 

for contact :

 

Connected resources: